پایگاه دانش

خروجی گرفتن از پروژه 3Ds Max برای استفاده در اتوکد

خروجی گرفتن از پروژه 3Ds Max برای استفاده در اتوکد

شاید برای شما هم پیش آمده که یک پروژه را در تری دی مکس مدل سازی کرده اید و حالا برای ارائه به کارفرما نیاز دارید که نقشه آن را در اتوکد هم ارائه دهید و از طرفی ممکن است در هنگام مدل سازی در تری [...]

فروشنده برتر هفته

زهرا صوفی
فروشنده برتر این هفته، با افتخار "زهرا صوفی" میباشد. دارای 460 محصول و به علت بیشترین میزان فروش در این هفته، پرفروش ترین فروشنده منتخب این هفته معرفی میشود