راهنمای خرید از سایت

آموزش کپی ( clone ) گرفتن در تری دی مکس + تفاوت های روش های کپی instance و reference و copy با یکدیگر   مقدمه

آموزش ترسیم آبجکت cylinder و آبجکت torus در تری دی مکس :   مقدمه :   در ادامه آموزش آبجکت های بخش standard primitive دو

آموزش ترسیم آبجکت geosphere و آبجکت tube در تری دی مکس :   مقدمه :   همچنان آموزش های مقدماتی تری‌دی‌مکس ادامه دار هستند .

آموزش آبجکت pyramid (ترسیم هرم ) + آبجکت plane در تری دی مکس :   مقدمه :     بخش آموزش مقدماتی تری دی مکس

آموزش ترسیم و کار با آبجکت teapot (قوری )و آبجکت cone (مخروط) در تری دی مکس مقدمه   در آموزش های قبلی در مورد آبجکت